STUDIU DE CAZ:

O societate inregistrata in scopuri de TVA achizitioneaza o instalatie electrica pentru punerea in functiune a unei hale de productie, valoarea instalatiei electrice fiind de 200.000 ron. Hala este inchiriata pe o peroada de 5 ani de la un partener care este inregistrat in scopuri de TVA. Contractul de inchiriere a inceput din anul  2018 si este valabil 5 ani iar instalatia electrica s-a achizitionat in anul 2019.
Cum se inregistreaza aceasta achizitie a instalatiei electrice ? In catalogul de clasificare a mijloacelor fixe codul corect ar fi 1.7.2.1, dar acest cod are durata de utilizare 9-15 ani.Pe ce perioada se amortizeaza corect aceasta instalatie? Pe perioada de valabilitate a contractului de inchiriere sau pe durata de utilizare precizata in Catalog?

RASPUNS:

Din punct de vedere fiscal, Conform Art. 28 alin (3) din Legea 227/2015- Codul Fiscal, sunt considerate mijloace fixe amortizabile si investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de inchiriere asa cum este si cazul de fata:

“ART. 28 – Amortizarea fiscală
………………………………………………………………………………………………………………………………..
(2) Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporală care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) este deținut și utilizat în producția, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat terților sau în scopuri administrative;
b) are o valoare fiscală egală sau mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, la data intrării în patrimoniul contribuabilului; (2.500 lei- n.a.)
c) are o durată normală de utilizare mai mare de un an.
(3) Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe amortizabile:
a) investițiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de închiriere, concesiune, locație de gestiune, asociere în participațiune și altele asemenea;”

Asadar, investitia in instalatia electrica care deserveste cladirea inchiriata constituie la randul sau mijloc fix amortizaabil.
In privinta perioadei in care aceasta poate fi amortizata, prin intermediul Articolul 28 din Codul Fiscal- Legea 227/2015 se stabilesc urmatoarele:
“(12) Amortizarea fiscală se calculează după cum urmează:
a) începând cu luna următoare celei în care mijlocul fix amortizabil se pune în funcțiune, prin aplicarea regimului de amortizare prevăzut la alin. (5);
c) pentru cheltuielile cu investițiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, închiriate sau luate în locație de gestiune, de cel care a efectuat investiția, pe perioada contractului sau pe durata normală de utilizare, după caz;”
Normele de aplicare ale articolului 28 alin (12) litera c), stabilesc urmatoarele:
“6. În aplicarea prevederilor art. 28 alin. (12) lit. c) din Codul fiscal, amortizarea fiscală a cheltuielilor cu investițiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de închiriere, concesiune, locație de gestiune, se calculează astfel:
a) pe baza perioadei inițiale/duratei rămase din perioada inițială a contractului, indiferent dacă acesta se prelungește ulterior, în cazul investițiilor efectuate în cadrul perioadei inițiale a contractului de închiriere, concesiune, locație de gestiune;
b) pe baza perioadei prelungite/duratei rămase din perioada prelungită a contractului, în cazul investițiilor efectuate în cadrul perioadei prelungite a contractului de închiriere, concesiune, locație de gestiune;
c) pe durata normală de funcționare, potrivit opțiunii contribuabilului, începând cu luna următoare finalizării investiției, în cazul investițiilor ce pot fi identificate potrivit Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.”

CONCLUZIE:

Amortizarea fiscala pentru investitia efectuata in legatura cu o cladire inchiriata poate fi calculata astfel:
1. Fie pe perioada contractului de inchiriere – cat a mai ramas din acest contract conform punct 6 literele a) sau b) din Normele de aplicare ale art. 28 alin (12) litera c) din Codul Fiscal redat mai sus, fie:
2. Pe durata normala de functionare incepand cu luna urmatoare finalziarii investitiei, in cazul investitiilor ce pot fi identificate potrivit Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. Asadar, daca societatea isi exprima optiunea de a amortiza aceste investitii ce pot fi identificate in Catalog- nu pe duarta ramasa a contractului de inchiriere ci pe durata normala de functionare a acestora, atunci poate amortiza aceste investitii pe aceasta durata. Consider ca aceste optiuni trebuie prezentate in manualul de politici contabile.

In cazul prezentat asadar se poate opta pentru una dintre cele doua variante, analizand intregul context care se aliniaza cel mai bine la activitatea societatii.
Spre exemplu daca se estimeaza ca hala nu mai poate fi inchiriata dupa expirarea celor 5 (cinci) ani, atunci ar fi mai corect sa se amortizeze pe perioada ramasa a contractului de inchiriere. Daca se estimeaza prelungiri succesive, atunci o politica de amortizare pe durata normala de functionare conform Catalogului este probabil mai adaptata la business.

Atentionare:
A nu se uita ca aceste investitii trebuie comunicate in termen de 30 zile si proprietarul spatiului pentru a le declara la Directia de Impozite si Taxe locale, in cazul in care valoarea acestora depaseste un anumit procent din valoarea cladirii (valoare despre care Chiriasul/Locatarul nu are informatii, hala figurand in activele proprietarului).


Echipa,
CIN ACCOUNTING CONCEPT SRL

Pentru a obține informații suplimentare pe această temă solicitati oferta.