Scop: Îndrumarea contribuabilului pentru corecta aplicare a regulilor  contabile și de impozitare  precum și menținerea unui dialog cu autoritățile publice pentru realizarea unui cadru legislativ coerent, cert, just, eficient și predictibil 

Regulile fiscalității, cele aplicabile modului de stabilire a impozitelor si taxelor reglementate de Codul Fiscal, presupun respectarea a 5 (cinci) principii de bază:

 1. Neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori și capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând prin nivelul impunerii condiții egale investitorilor, capitalului român și străin;
 2. Certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea și sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv aceștia să poată urmări și înțelege sarcina fiscală ce le revine, precum și să poată determina influența deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;
 3. Justețea impunerii sau echitatea fiscală asigură ca sarcina fiscală a fiecărui contribuabil să fie stabilită pe baza puterii contributive, respectiv în funcție de mărimea veniturilor sau a proprietăților acestuia;
 4. Eficiența impunerii asigură niveluri similare ale veniturilor bugetare de la un exercițiu bugetar la altul prin menținerea randamentului impozitelor, taxelor și contribuțiilor în toate fazele ciclului economic, atât în perioadele de avânt economic, cât și în cele de criză;
 5. Predictibilitatea impunerii asigură stabilitatea impozitelor, taxelor și contribuțiilor obligatorii, pentru o perioadă de timp de cel puțin un an, în care nu pot interveni modificări în sensul majorării sau introducerii de noi impozite, taxe și contribuții obligatorii.

Dacă ar fi să analizăm felul în care  aceste principii sunt respectate și câte încălcări ale acestora au intervenit doar în ultimul an, nu am avea nici timp și nici spațiu să detaliem iar gândul ne poartă la teoria relativității care ne arată că  energia unui corp este egala cu masa sa inmultită cu viteza luminii (în vid) la pătrat.

Astfel,  înțelegem „teoria relativității în fiscalitate” ca fiind sarcina  fiscală în cârca contribuabilului (Eenergia)  generată de  multitudinea de modificări legislative (mmasa) adoptate de legiuitor într-un timp mult prea scurt și cu o aplicabilitate de cele mai multe ori imediată, care concurează fără doar și poate cu viteza luminii (tiparului)….la pătrat (c2).

Da, ne plac calculele dar ne sperie energia fiscală generată de materia fiscală care se mișcă cu viteza luminii la pătrat!

Cum se poate ca în timpul anului fiscal să se schimbe mecanismele “jocului” și să apară atâtea reguli noi de impozitare ori să se reducă/elimine facilități fiscale?!

Cum rămâne cu Energia contribuabilului? ( si nu mă refer aici  la costurile cu energia electrică și gaze naturale care au dat peste cap toate calculele minuțios consemnate în bugetele anuale și în planurile de investiții ale contribuabililor care riscă să rămână fără energie…. fizică, psihică, cuantică sau……..verde!)

 • Codul Fiscal, poate fi modificat sau completat prin lege care intră în vigoare în termen de minimum 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I;
 • Legea a fost înlocuită de Ordonanțe iar excepția- a devenit regulă, astfel încât legiuitorul și-a oferit posibilitatea să nu mai aștepte 6 luni: 15 zile  de la publicare pentru intrarea în vigoare sunt mai bune decât 6 luni!
 • Dacă prin lege se introduc impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilități fiscale existente, acestea vor intra în vigoare cu data de 1 ianuarie a fiecărui an și vor rămâne nemodificate cel puțin pe parcursul acelui anfără posibilitatea modificării prin ordonanțe care să intre în vigoare cu viteza luminii- așa cum reglementează însuși Codul Fiscal;
 • Și totuși, dacă modificările decurg din angajamentele internaționale, atunci nu putem ignora viteza luminii…. la pătrat!

Societățile din domeniul construcțiilor au pierdut mai mult: pe fondul crizei energetice și a creșterii prețurilor la nivel generalizat, au pierdut inclusiv din facilitățile fiscale acordate în trecut, concomitent cu stabilirea salariului minim mai mare decât pentru celelalte industrii.

Pentru experții contabili/consultanții fiscali, adevăratul an fiscal are în fapt 365 de zile de “25 ale lunii”, zile  în care se luptă cu legislația, cu transpunerea în practică a mecanismelor încâlcite  și uneori eronate de calcul publicate cel mai adesea cu o seară inainte de termenul de declarare, cu depunerea declarațiilor prin softurile ANAF care de mult  nu mai țin pasul cu rapiditatea schimbărilor legislative.

Ce poate face el, contribuabilul?  

 • Să lupte; să intre în dialog cu autoritățile; să prezinte căile corecte de dezvoltare și să sancționeze abaterile și abuzurile;
 • Să aibă încredere în business și să ințeleagă din teoria relativității că sarcina fiscală reprezentată de impozite și taxe este direct proporțională cu multitudinea de legi noi/modificatoare care se adoptă cu viteza luminii (la pătrat) și să spere că autoritățile statului vor înțelege cât mai repede impactul negativ al tuturor acestor schimbări de la o zi la alta;
 • Pentru că timpul nu are niciodată răbdare, să apeleze la noi, experții contabili, consultanții fiscali dedicați, membri activi ai organismelor profesionale, pentru că înțelegem impactul modificărilor legislative asupra situațiilor financiare și asupra continuității activității.

Noi, împreună cu “contribuabilul”, avem puterea să corectăm  abaterile sistemului și să asigurăm cea mai bună interpretare și  punere în practică a legislației fiscale și contabile.