Obiectul contabilităţii îl reprezintă evidenţa, calculaţia şi controlul, în expresie valorică, a stării şi mişcării patrimoniului, cu indicarea destinaţiei şi sursei lor de provenienţă, a mijloacelor economice, a proceselor economice, precum şi a rezultatelor financiare.

În acest scop, contabilitatea trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi alte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizator asa cum prevede Legea contabilitatii 82/1991-republicata si actualizata.

Serviciile complete de contabilitate pe care le ofera societatea noastra sunt:

Servicii privind organizarea și conducerea contabilității financiare si de gestiune pentru persoanele care optează pentru externalizarea acestor servicii

Prin intermediul acestui serviciu oferit, cea mai mare parte din obligatiile si raspunderea clientilor in ceea ce privește conducerea contabilității in cadrul propriilor societati sunt preluate de către noi. Caracterul acestor servicii este periodic.

Servicii de supraveghere și verificare a contabilității pentru persoanele care dețin compartiment propriu de contabilitate

Aceste servicii se adresează acelor clienți care au departament de contabilitate organizat intern dar consideră necesară supervizarea activității din acest departament. Aceste servicii au un caracter periodic (lunar, trimestrial, semestrial sau anual) stabilit de comun acord cu clientul, în funcție de necesitățile acestuia.


Solicitati o oferta pentru servicii complete de contabilitate folosind formularul de mai jos. Veti primi raspuns in cel mai scurt timp.