Activitatea de consultanţă fiscală constă în acordarea de asistenţă de specialitate la întocmirea declaraţiilor de impozite şi taxe, în alte probleme fiscale şi creanţe bugetare, cum sunt: amenzi, penalităţi şi majorări, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, precum şi de reprezentare în faţa organelor fiscale.

Consultanța fiscală este acea categorie de servicii la care orice contribuabil poate apela permanent, periodic sau ocazional pentru a avea garanția unei relații corecte cu statul, respectiv cu administrația fiscală.

Printre serviciile pe care le oferim in legatura cu consultanța fiscală enumerăm:

  • Servicii de asistenţă privind întocmirea documentaţiei pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanţă şi al altor acte administrative fiscale:
  • Întocmirea de contestații împotriva deciziilor de impunere în conformitate cu prevederile din Codul de Procedură Fiscală;
  • Formularea de opinii fiscale față de sumele stabilite prin deciziile de impunere.

Servicii profesionale în domeniul fiscal privind aplicarea corectă și unitară a legislației fiscale:

  • Formularea de opinii fiscale pentru spețe în funcție de datele și documentele puse la dispoziție;
  • Stabilirea procedurii de lucru contabile în scopul reducerii riscurilor fiscale și pentru organizarea evidenței fiscale;
  • Stabilirea impozitului pe profit anual, întocmirea și certificarea declarației anuale de impozit pe profit în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.
  • Asistenţă şi reprezentare în faţa organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenţă de specialitate pe parcursul derulării inspecţiei fiscale generale sau parțiale;
  • Realizarea de expertize contabile în litigiile de drept fiscal, comercial sau dreptul muncii la solicitarea clientului, în calitate de expert parte;

Solicitati o oferta pentru consultatana fiscala si optimizare fiscala folosind formularul de mai jos. Veti primi raspuns in cel mai scurt timp.