Mai jos va invităm sa regasiți lista de servicii pe care societatea noastră le oferă:

Servicii complete de contabilitate

Obiectul contabilităţii îl reprezintă evidenţa, calculaţia şi controlul, în expresie valorică, a stării şi mişcării patrimoniului, cu indicarea destinaţiei şi sursei lor de provenienţă, a mijloacelor economice, a proceselor economice, precum şi a rezultatelor financiare.

În acest scop, contabilitatea trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi alte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizator asa cum prevede Legea contabilitatii 82/1991-republicata si actualizata.

Serviciile complete de contabilitate pe care le ofera societatea noastra sunt:

Servicii privind organizarea și conducerea contabilității financiare si de gestiune pentru persoanele care optează pentru externalizarea acestor servicii

Prin intermediul acestui serviciu oferit, cea mai mare parte din obligatiile si raspunderea clientilor in ceea ce privește conducerea contabilității in cadrul propriilor societati sunt preluate de către noi. Caracterul acestor servicii este periodic.

Servicii de supraveghere și verificare a contabilității pentru persoanele care dețin compartiment propriu de contabilitate

Aceste servicii se adresează acelor clienți care au departament de contabilitate organizat intern dar consideră necesară supervizarea activității din acest departament. Aceste servicii au un caracter periodic (lunar, trimestrial, semestrial sau anual) stabilit de comun acord cu clientul, în funcție de necesitățile acestuia.

Verificarea și certificarea bilanțurilor contabile

Este o categorie de servicii adresată societăților comerciale care nu au prin lege obligația auditării situațiilor financiare și care au serviciu propriu sau externalizat de contabilitate, însă consideră necesară o verificare anuală a corectitudinii și realității situațiilor financiare anuale. Certificarea situațiilor financiare presupune:

 • cunoaștere aprofundată a activității clientului;
 • analiză a procedurilor privind organizarea contabilității;
 • un control mai aprofundat al documentelor justificative;
 • examinarea analitică, sondaje și interviuri cu clientul.

Alte servicii profesionale de contabilitate

Sunt acele servicii  profesionale de contabilitate a căror necesitate poate apărea accidental în funcție de nevoile firmei sau de modificările legislative:

 • Întocmirea politicilor contabile;
 • Lucrări specifice privind majorarea și diminuarea de capital social;
 • Lucrări specifice privind fuziunea și divizarea societăților comerciale;
 • Stabilirea circuitului documentelor justificative, pe baza unor scheme sau grafice de circulaţie, în concordanţă cu activităţile clientului;
 • Controlul operaţiilor patrimoniale efectuate, al procedurilor de prelucrări utilizate şi al exactităţii datelor contabile furnizate – control tehnic-operativ, control financiar preventiv, control intern de gestiune;
 • Rapoarte de specialitate privind evidența financiar-contabilă;
 • Întocmirea procedurii de lucru contabile

 Salarizare

Oferim servicii complete de salarizare, in functie de necesitatile clientilor nostri:

 • Intocmire acte angajare;
 • Inregistrare contracte in REVISAL;
 • Intocmire acte aditionale modificre contract;
 • Raportare orice modificare in REVISAL;
 • Calculatie salarii/ intocmire state salarii;
 • Calculație concedii medicale;

Consultanță fiscal / Optimizări fiscale

Activitatea de consultanţă fiscală constă în acordarea de asistenţă de specialitate la întocmirea declaraţiilor de impozite şi taxe, în alte probleme fiscale şi creanţe bugetare, cum sunt: amenzi, penalităţi şi majorări, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, precum şi de reprezentare în faţa organelor fiscale.

Consultanța fiscală este acea categorie de servicii la care orice contribuabil poate apela permanent, periodic sau ocazional pentru a avea garanția unei relații corecte cu statul, respectiv cu administrația fiscală.

Printre serviciile pe care le oferim in legatura cu consultanța fiscală enumerăm:

 • Servicii de asistenţă privind întocmirea documentaţiei pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanţă şi al altor acte administrative fiscale:
 • Întocmirea de contestații împotriva deciziilor de impunere în conformitate cu prevederile din Codul de Procedură Fiscală;
 • Formularea de opinii fiscale față de sumele stabilite prin deciziile de impunere.

Servicii profesionale în domeniul fiscal privind aplicarea corectă și unitară a legislației fiscale:

 • Formularea de opinii fiscale pentru spețe în funcție de datele și documentele puse la dispoziție;
 • Stabilirea procedurii de lucru contabile în scopul reducerii riscurilor fiscale și pentru organizarea evidenței fiscale;
 • Stabilirea impozitului pe profit anual, întocmirea și certificarea declarației anuale de impozit pe profit în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.
 • Asistenţă şi reprezentare în faţa organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenţă de specialitate pe parcursul derulării inspecţiei fiscale generale sau parțiale;
 • Realizarea de expertize contabile în litigiile de drept fiscal, comercial sau dreptul muncii la solicitarea clientului, în calitate de expert parte;

Revizuire evidență contabilă

Prin aceasta categorie de servicii pe care o adresăm societăților venim si revizuim/corectăm ceea ce anterior a fost înregistrat cu probleme astfel încât dupa revizuire clientul să aibă liniștea corectei reprezentări în contabilitate a tranzacțiilor economice.

Verificarea și certificarea bilanțurilor contabile

Este o categorie de servicii adresată societăților comerciale care nu au prin lege obligația auditării situațiilor financiare și care au serviciu propriu sau externalizat de contabilitate, însă consideră necesară o verificare anuală a corectitudinii și realității situațiilor financiare anuale. Certificarea situațiilor financiare presupune:

 • cunoaștere aprofundată a activității clientului;
 • analiză a procedurilor privind organizarea contabilității;
 • un control mai aprofundat al documentelor justificative;
 • examinarea analitică, sondaje și interviuri cu clientul.

Proceduri interne / politici si proceduri de business / politici si proceduri cotabile

Stabilira politicilor si a procedurilor contabile si a celor interne sunt elemente obligatorii pe care orice societate trebuie sa și le definească, conform OMFP 1802/2014, in caz contrar societățile riscând amenzi.

Politicile și procedurile de contabilitate sunt foarte importante întrucăt orice control de la ANAF va judeca activitatea societății in funcție de aceste politici si proceduri stabilite de societatea insăși.

Dosarul prețurilor de transfer/ companii afiliate

Societatea noastră întocmește dosarul prețurilor de transfer care este element obligtoriu pentru toate societătile care realizează tranzacții cu entitățile afiliate și care se încadrează la anumite criterii de mărime definite conform Ordin 442/2016 sau Ordin 222/2008 în functie de perioada la care se referă analiza prețurilor de transfer.

Idei pentru dezvoltarea afacerii

Prin buna noastră întelegere a activităților desfașurate de clienții nostri, am dobândit abilitatea de a da cele mai bune sfaturi si soluții pentru dezvoltarea afacerii.

Sprijin pentru obtinerea de finantări

Experiența noastră si relațiile create în negocierile multiple pentru finanțări, ne recomandă si venim astfel în sprijinul clienților pentru obținerea finanțărilor dorite.

Analiză și previziuni pe bază de bugete

Cheia reușitei în afaceri o reprezintă o cat mai bună bugetare. Avem experiența în:

 • Realizarea și urmărirea bugetelor de investiții și cuantificarea impactului acestora in evoluția ulterioara a afacerii;
 • Realizarea previziunilor anuale și stabilirea pârghiilor de urmarire consecventă si permanentă a acestor previziuni;
 • Realizarea de planuri de business;
 • Prezentarea indicatorilor financiari realizați pe anumite perioade in fața acționarilor/asociaților (atat suport material cât și prezentare efectiva a materialelor realizate)
 • Sprijin în obținerea rezultatelor propuse;