STUDIU DE CAZ:
O societate pe actiuni, microintreprindere aflata in lichidare voluntara, are urmatoarele date in balanta de verificare:

cont – 1012 – 448.379,00 C

1061 – 89.675,80 C (rezerva constituita din operatiunea de divizare a unei societati platitoare de impozit pe profit)

1068 – 1.164,74 C

1171 – 894,34 C

121 – 81.521,50 D

5121 – 458.592,38 D

Care este tratamentul fiscal si contabil (monografie contabila) al acestui caz?

RASPUNS:
Bilant inainte de inchidere:

TOTAL PASIV
1012 capital social subscris varsat        448.379,00
1061 rezerva din operatiune divizare a unei societati platitoare de impozit pe profit          89.675,80
1068 alte rezerve            1.164,74
1171 rezultat reportat- profit                894,34
121 rezultat curent- pierdere –       81.521,50
       458.592,38    

 

TOTAL ACTIV
5121 conturi curente la banci in lei      458.592,38
     458.592,38    

Inainte de inchidere, societatea trebuie sa inregisteze urmatoarele operatiuni:

1. Rezultat reportat profit: 894.34 lei
Acest profit poate avea urmatoarele destinatii conform hotararii AGA:
 sa se utilizeze pentru majorarea capitalului social;
 sa fie repartizat la dividende;
 sa se repartizeze la rezerve, etc

Presupunand ca societatea repartizeaza aceasta suma la dividende:

1171 Rezultat reportat= 457 Dividende de plata 894.34 lei

Retinere impozit pe dividende 5% (prespunem ca actionarii sunt persoane fizice asigurate in sistemul de sanatate si nu retinem si CASS 10%- de vazut tratamentul in functie de caz):

457= 446 Impozit dividende 45 lei

Plata impozit dividende/ depunere declaratie D100/plata dividende catre actionari:

446 Impozit dividende= 5121 Banca 45 lei
457 Asociati conturi curente =5121 Banca 849.34 lei

Daca actionarii sunt persoane juridice si detinerile sunt de cel putin 1 an si reprezinta mai mult de 10% din capitalul societatii, atunci nu se calculeaza/retine impozit pe dividende:

Codul Fiscal:
Art. 43 alin (4) “ Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, dacă persoana juridică română care primește dividendele deține, la data plății dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadă de un an împlinit până la data plății acestora inclusiv.”

2. Rezerve si alte rezerve

Conform Art. 53 alin (2) lit. c) si d) se includ in baza de impozitare pentru impozitul pe veniturile microintreprinderi urmatoarele:

“ c) rezervele, cu excepția celor reprezentând facilități fiscale, reduse sau anulate, reprezentând rezerva legală, rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care au fost deduse la calculul profitului impozabil și nu au fost impozitate în perioada în care microîntreprinderile au fost și plătitoare de impozit pe profit, indiferent dacă reducerea sau anularea este datorată modificării destinației rezervei, distribuirii acesteia către participanți sub orice formă, lichidării, divizării, fuziunii contribuabilului sau oricărui altui motiv;

d) rezervele reprezentând facilități fiscale, constituite în perioada în care microîntreprinderile au fost și plătitoare de impozit pe profit, care sunt utilizate pentru majorarea capitalului social, pentru distribuire către participanți sub orice formă, pentru acoperirea pierderilor sau pentru oricare alt motiv. În situația în care rezervele fiscale sunt menținute până la lichidare, acestea nu sunt luate în calcul pentru determinarea bazei impozabile ca urmare a lichidării.”

Asadar, in functie de tipul rezervelor pot fi doua tratamente aplicabile:

1. daca rezervele (altele decat facilitatile fiscale) au fost anterior deduse la calculul profitului impozabil si nu au fost impozitate in perioada in care microintreprinderea a fost platitoare de impozit pe profit, modificarea destinatiei rezervei ca urmare a lichidarii societatii cum este cazul de fata, va conduce la includerea acestora in baza de impozitare a impozitului pe venit microintreprindere;
2. daca rezervele ar fi reprezentat facilitati fiscale din perioada in care societatea era platitoare de impozit pe profit si ele au fost mentinute pana la momentul lichidarii, atunci acestea nu se iau in calcul pentru aplicarea impozitului pe venit microintreprinderi, in lichidare fiind societatea.

Asadar, daca rezervele se incadreaza la varianta 1- acestea nereprezentand facilitati fiscale si nefiind nici rezerve impozitate in perioada in care societatea a fost platitoare de impozit pe profit, atunci sumele se iau in calcul la baza de impozitare a impozitului pe venituri microintreprinderi:

Total suma din rezerve de 90.840, 54 lei (89.675, 80 lei+ 1.164.74 lei), se va include in baza de impozitare impozit pe venit mocrointreprinderi (daca societatea nu are salariati cota este de 3%, daca are salariati cota este de 1%). Presupunem ca societatea are salariati:

90.840, 54 lei* 1%= 908 lei

Contabilizare:

698= 4418 908 lei
121=698 908 lei (inchidere cont cheltuiala)

Declarare in D100 si plata:

4418=5121 +908 lei

3. Rezultat curent: pierdere 81.521, 50+ 908 lei= 82.429, 50 lei

Prin AGA de lichidare voluntara acest rezultat se transfera la rezultat reportat, urmand sa se retina actionarilor la inchidere:

1171= 121 +82.429, 50 lei

Distribuiri catre actionari:

4. Distribuire rezerve catre actionari:

106= 456 + 90.840.54 lei

Plata catre actionari:

456= 5121 + 90.840, 54 lei

5. Decontare capital social cu actionarii, inchiderea pierderii contabile:

1012=% +448.379 lei
1171 Rez reportat+ 82.429, 50 lei (acoperire pierdere contabila);
456 Asociati conturi curente +365.949, 50 lei (restiuirea capitalului catre asociati)

6. Plata catre actionari:

456= 5121 Conturi la banci +365.949, 50 lei

Dupa aceste inregistrari, balanta societatii este o balanta pe “0”.


Echipa,
CIN ACCOUNTING CONCEPT SRL

Pentru a obține informații suplimentare pe această temă solicitati oferta.