Studiu de caz

O societate comerciala are codul de TVA anulat ca urmare a suspendarii activitatii la Registrul Comertului la data de 03.06.2017. Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor art. 316 alin. (11) lit. b) din Legea nr. 227/2015. La data de 10.07.2017 isi reia activitatea, dar intre timp intra in procedura simplificata de insolventa. Firma poate sa functioneze in continuare ca si neplatitoare de TVA sau ar trebui sa isi activeze codul de TVA, tinand cont ca in februarie este ultimul termen privind procedura insoventei? Este vorba de vanzarile de bunuri ce urmeaza sa se efectueze.

Solutia specialistului


Conform Codului fiscal in vigoare la data producerii evenimentului, articolul 316 alin (11) litera b) este abrogat.
Presupun ca este vorba despre decizia de anulare a codului de TVA ca urmare a suspendarii activitatii la registrul comertului si deci ca urmare a inactivitatii fiscale.

La reluarea activitatatii, societatea avea obligatia sa se reinregistreze în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) lit. a) din Codul fiscal:

“(12) Procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA este stabilită prin normele procedurale în vigoare. După anularea înregistrării în scopuri de TVA conform alin. (11) lit. a) – e) și h), organele fiscale înregistrează persoanele impozabile la solicitarea acestora, astfel:
a) în situația prevăzută la alin. (11) lit. a), dacă încetează situația care a condus la anulare, de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA;”

Asadar, societatea trebuia sa solicite reinregistrarea in scopuri de TVA la reluarea activitatii, organul fiscal neprocedand la activarea din oficiu a codului de TVA. (a se vedea Ordin 2012/2016 privind aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA)

După reînregistrare, societea putea solicita daca aceasta dorea scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate in scopuri de TVA, pentru aplicarea regimului de scutire pentru întreprinderi mici, dacă în cursul anului calendaristic precedent respectiv anul 2016 nu a depăşit plafonul de scutire de 220.000 lei şi nici în anul 2017, până la momentul solicitării nu s-a depăşit acest plafon.

Asa cum prevede art. 310 alin. (7) din Codul fiscal, solicitarea de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA se poate depune la organele fiscale competente între dată de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de societate, iar anularea va fi valabila de la data comunicării noii decizii privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în temeiul art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal.

CONCLUZIE:

In perioada in care societatea a avut codul de TVA anulat dar activitatea a fost reluata si totusi nu s-a solicitat reinregistrarea in scopuri de TVA asa cum a fost descris mai sus, se aplica urmatoarele reguli:

1. Persoanele cărora li s-a anulat codul de TVA din oficiu de organele fiscale nu beneficiază pe perioada respectiva de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugata aferente achizițiilor efectuate, dar sunt supuse obligației de plata a TVA colectata.

2. Exista obligatia ajustarii TVA pentru bunurile de capital conform art. 304 si 305 din Codul Fiscal:

Ajustarea taxei deductibile se efectueaza în cadrul perioadei de ajustare după cum urmeaza:
a. pe o perioada de cinci ani, pentru bunurile de capital achiziționate sau fabricate, altele decât bunurile imobile;
b. pe o perioadă de 20 de ani, pentru constructia sau achizitia unui bun imobil, precum și pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil, dacă valoarea fiecărei transformări sau modernizări este de cel puțin 20% din valoarea totală a bunului imobil/părții de bun imobil după transformare sau modernizare.

Ajustarea se reflecta în ultimul decont de taxa (formularul 300 „Decont de taxa pe valoarea adăugata”) depus pentru perioada fiscala în care a fost anulata inregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile.
În situatia în care contribuabilul nu a efectuat ajustarile de taxa în ultimul decont sau a efectuat ajustari incorecte, ajustarea se reflectă în formularul 307 „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugata”, al carui model este aprobat prin ordin al presedintelui ANAF.

3. Obligattile pe care le aveti pe perioada anularii codului de TVA:

Pe perioada in care codul de TVA a fost anulat din oficiu de organul fiscal, nu aveti dreptul sa va deduceti cu TVA aferent achizitii dar aveti obligatia de a colecta TVA si de a depune declaratia 311.
Asadar, dupa anularea codului de TVA, valoarea taxei colectate va fi înregistrată prin creditul contului 446 „Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate” (analitic distinct), în corespondență cu debitul contului 635 „Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate” (analitic distinct), iar valoarea TVA deductibile va fi trecută în contul bunurilor/ serviciilor achizitionate. Nu veti putea solicita TVA clientilor societatii, plata acesteia fiind obligatia exclusiva a societatii care avea obligatia de a se reinregistra in scopuri de TVA.

Asadar, daca societatea functioneaza in continuare ca si neplatitoare de TVA prin prisma faptului ca are codul de TVA anulat, consider ca societatea este dezavantajata in sensul ca:

– nu poate deduce TVA aferenta achiztiilor; trebuie sa isi efectueze ajustarile de TVA pentru bunurile de capital;
– este obligata la colectarea TVA si plata catre bugetul statului si depunerea decontului special de taxa D311, fara ca suma TVA de plata sa poata fi facturata clientilor si incasata de la acestia (obligatia exclusiva a societatii)

Modificare:

– Din fericire, prin modificarile aduse de O.U.G. nr. 84/2016 se da contribuabililor care isi redobandesc codul de TVA, posibilitatea sa refactureze cu taxa livrarile respectiv prestarile efectuate în perioada în care au avut codul anulat. La fel, se poate exercita dreptul de deducere TVA amanat la deducere din cauza codului de tva anulat;
– De asemenea, beneficiarii lor vor putea sa deducă TVA pentru achizitiile efectuate de la persoanele care au avut Codul de Tva anulat, la redobandirea acestui cod de TVA.

4. Obligatii declarative pe perioada anularii codului de TVA:

Persoanele impozabile carora li s-a anulat codul de TVA au obligația sa depuna ultimul decont de taxa, indiferent de perioada fiscala aplicata, până la data de 25 a lunii urmatoare celei în care a fost comunicata decizia de anulare a inregistrării in scopuri de TVA.

– dupa depunerea ultimului decont de TVA, pe toata perioada în care societatea are codul de taxa pe valoarea adaugata anulat, aceasta nu va mai depune deconturi de TVA (formularul 300), ci va depune doar formularul 311 „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectata, datorata de catre persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, întrucat nu mai poate deduce TVA aferentă achizitiei de bunuri si servicii, dar ramane in continuare cu obligatia de a colecta si plati taxa pentru bunurile vandute/serviciile prestate.

Referitor la emiterea de facturi pe perioada anulării codului de TVA, dupa reluarea activitatii:

– contribuabilii al căror cod de TVA a fost anulat din oficiu de organele fiscale vor respecta prevederile art. 319 din Codul fiscal si vor evidentia distinct valoarea taxei pe factura, la fel ca inaintea anularii codului.

Diferenta constă în faptul ca persoana impozabila care are codul anulat nu va completa codul de identificare fiscală cu simbolul RO, pentru a nu îl induce în eroare pe beneficiar, care nu va avea drept de deducere. Optional poate inscrie pe factura o informație cu privire la anularea codului de TVA.

5. Reînregistrarea în scopuri de TVA:

Se face la solicitarea contribuabilului al carui cod de TVA a fost anulat de organele fiscale si doar daca a incetat situatia care a condus la anulare (in cazul nostru daca a fost reluata activitatea- iar conditia a fost indeplinita in cazul nostru).

Raspunzand in mod concret la situatia prezentata, daca societatea va proceda la vanzarea de bunuri avand codul de TVA anulat, va trebui sa colecteze TVA fara sa poata factura aceasta TVA clientilor si sa plateasca pana pe data de 25 a lunii urmatoare TVA la bugetul de stat.
Se va depune decontul special de taxa D311.